پارساپارسا، تا این لحظه 7 سال و 4 ماه و 23 روز سن دارد

پسر پسر قند عسل

گل پسر 11 ماهه مامان

همیشه فکر میکردم بچه ها اولین کسی رو که صدا میکنن ، مامان یا باباشونه !!!. پارسای شی رینم ، پنج ، شش ماهه که بودی ؛ ماما رو بدون اینکه م عنیش رو بدونی زیاد میگفتی .  الان هم مواقعی که گرسنه باشی و شیر بخوای کلمه مَ مَ ن یا مامان رو زیاد صدا میکنی ، اما هرکاری کردیم ، تو مواقع دیگه نگفتی . کلمه بابارو هم همینطور . خیلی باهات تمرین کردم اما تو هیچ وقت ص داش نکردی. تا اینکه یه روز وقتی خونه مامان پروانه بودم و داشتم خاله مرجان رو صدا میکردم ، تو هم صدا زدی مرجان . هممون کلی ذوق کردیم . باورم نمیشد اینقدر واضح و درست کلمه مر جان رو ادا کنی . اولش گفت یم شاید ا تفاقی باشه ، ولی تو ادامه دادی و دائم گف...
15 مرداد 1391

وقتی پارسا 10 ماهه شد......

  سلام عزی ز د ل مام ان  دقیقا روز چهارم خرداد بود که ده ماهه شدی و من صبح متوجه شدم که تو دیگه خودت میتونی بشینی ( یعنی از حالت سینه خیز به حالت نشسته در میای ). کلی ذوق زد ه شدم و زودی به بابا زنگ زدم ، ا ونم خیلی خوشحال شد و گفت که از این حرکتت کلی انرژی مثبت گرفته . بعد از چند روز که نشستن رو یاد گرفتی ، دیگه سینه خیز نرفتی و چهار دست و پا شدی . اینم یه اتفاق خوش دیگه تو ده ماهگی گل پسرم بود    خد ایا چقدر دوست داشتم این روزا رو ببینم . یعنی به آرزوم رسیدم ؟؟؟؟ خدا جونم ازت سپاسگزارم . آخ که نمیدونید چقدر لذت داره آدم به چیز...
2 مرداد 1391
1